KM 2017

Askersunds Fotoklubb

Här redovisas vinnarna från Klubbtävlingen 2017

Vinnare påsikt Februari 2017

Tema; Gemenskap


Fotograf: Conny Olausson

Vinnare påsikt Mars 2017

Fotograf: Amanda Jansson

Vinnare påsikt April 2017

Fotograf: Jürgen Puls

Vinnare påsikt September 2017

Fotograf: Jürgen Puls

Vinnare påsikt Oktober 2017

Tema: Natt

Fotograf: Jürgen Puls

Copyright © All Rights Reserved by Askersunds Fotoklubb

Vinnare digitalt Februari 2017

Fotograf: Kjell Posse

Vinnare digitalt Mars 2017

Tema; Fart

Fotograf: Hans Boström

Vinnare digitalt April 2017

Tema; Stadsbild

Fotograf: Hans Boström

Vinnare digitalt September 2017

Tema: Runt

Fotograf: Kjell Posse

Vinnare digitalt Oktober 2017

Fotograf: Björn Österberg